Návraty

Návraty

Níže naleznete šablonu pro návratku. Ten si můžete vytisknout, vyplnit a přiložit k objednávce. Toto není návratový štítek.

Můžete také napsat vlastní návratku, pokud si zapíšete všechny níže uvedené informace.

Upozorňujeme, že neposíláme potvrzení o přijetí. E-mail od nás obdržíte až po zpracování vrácení. Může to trvat několik dní.

Zapište si prosím následující informace na kus papíru a přiložte je k vratce nebo vyplňte náš formulář níže.

- Příjmení
– E-mail (pomocí kterého jste si objednali)
- Adresa
Číslo objednávky (VELMI DŮLEŽITÉ)
- Důvod k návratu

Pošlete svůj návrat na:


South Star UG
Karlsbaderstr. 24a
86343 Königsbrunn

Bohužel v současné době nemůžeme nabídnout pokrytí nákladů na vrácení a požádat vás o poskytnutí dostatečného poštovného pro váš balíček v případě vrácení. Tímto způsobem můžete zajistit, že se váš balíček dostane až k nám.

Při vracení zboží je výslovně doporučeno zaslat storno formulář! Jinak bez požadovaných informací nelze zaručit zpracování a vrácení peněz.

Formulář pro vrácení:

Odvolávám/my* tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu* na nákup následujícího zboží*/poskytnutí následující služby*:


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Objednáno dne*/přijato dne*:

_______________________________________________________________

Důvod k návratu:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Číslo objednávky*

-> Povinné pole (bez uvedení čísla objednávky nelze vrácení zpracovat)

____________________________________

Jméno spotřebitele(ů)*:

Jméno čitelné hůlkovým písmem

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)*:

Ulice, číslo domu:_________________________________________

Poštovní směrovací číslo: _______________________________________________

____________________________________________________________


Datum ______________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

* Nehodící se škrtněte.